PROSTORNO PLANIRANJE

Stručne podloge
 • 2012 Prostorno-planska analiza za područje projekta Uvala Josipova, Osibova, Općina Milna, otok Brač
 • 2012 Prostorno-planska analiza Križne luke u Gradu Hvaru
 • 2011 Sportsko-rekreacijski centar Hvar, Grad Hvar, otok Hvar
 • 2011 Prostorno-planska analiza turističko-ugostiteljske zone T2 Lovrečina , Općina Postira, Otok Brač
 • 2009 Prostorno-planska analiza za dio UPU-a “Bijaka jug”, Općina Milna, otok Brač
 • 2006 Prostorno-planska analiza turističke zone Junče ravan, Općina Sutivan, otok Brač
Studije
 • 2016 Predinvesticijska studija „Smrka“ Brač – Sardina d.o.o., Postira – Otok Brač
 • 2014 Studija prostornih mogućnosti šireg područja izdvojene ugostiteljsko-turističke namjene Pletenik, Jerkovica 1 i 2 u cilju razvoja zdravstvenog turizma, Općina Nerežišća
 • 2012 Studija prostornih mogućnosti – Sportsko rekreacijski centar i ugostiteljsko-turističko naselje na području Knežev ravan, Općina Nerežišća, otok Brač
 • 2011 Studija prostornih mogućnosti – Ugostiteljsko-turističko naselje Martinovica, Općina Sutivan, otok Brač
 • 2011 Studija prostornih mogućnosti – Golfsko igralište s turističkim smještajem (golf resort), Općina Selca, otok Brač
 • 2011 Studija prostornih mogućnosti – Junče ravan, Oblučje i Golo brdo, Općina Sutivan, otok Brač
Prostorni plan uređenja
 • - Izmjene i dopune PPUO Nerežišća
Detaljni plan uređenja
 • 2013 Detaljni plan uređenja za dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26-istočno od križanja Ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde, Split
 • 2012 Detaljni plan uređenja za dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26-južno od križanja Ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde, Split
 • 2010 Detaljni plan uređenja tenis centra i javnih sadržaja u Stobreču
 • 2003 Izmjene i dopune DPU-a dijela kompleksa S4/1 stambenog naselja Mertojak, Split
 • 2003 Detaljni plan uređenja područja Brodarice “Diokom istok”, Split
 • 1999 Detaljni plan uređenja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice, Split
Urbanistički planovi uređenja
 • 2014 Urbanistički plan uređenja Gustirna Luka, Grad Supetar, otok Brač
 • 2013 Urbanistički plan uređenja Dumanići, Općina Nerežišća, otok Brač
 • 2013 Urbanistički plan uređenja Smrka, luka nautičkog turizma – marina, Općina Nerežišća, otok Brač
 • 2011 Urbanistički plan uređenja uvale Duboka Garma (Slatine 2), Slatine, otok Čiovo
 • 2007 Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Balun-Vrpovje, Općina Nerežišća,otok Brač
 • 2004 Izmjene i dopune PUP-a sportsko-rekreacijske zone Dugiš, Makarska

PROJEKTI

Trgovačko-poslovni
 • 2017 Idejno –urbanističko rješenje sportskog centa „Postira“ – Općina Postira
 • 2015 Rekonstrukcija i nadogradnja poslovne građevine “Vodovod i kanalizacija” na području Kopilice U Splitu
 • 2015 Marina Slano – ACI d.d. Opatija, Maršala Tita 151
 • 2014 Rekonstrukcija poslovne zgrade Čistoća na predjelu Karepovac, Split
 • 2010 Trgovačko-prodajni centar Mall of Split na području Mejaši, Split
 • 2009 Trgovačko-prodajni centar City Center One na području Brnik, Split
 • 2009 Trgovačko-prodajni centar “Konzum” na području Sirobuje, Split
 • 2007 Apartmansko naselje uvala Luke, Povlja, otok Brač
 • 2007 Prodajni centar Sirobuja, Split
 • 2006 Rekonstrukcija hotela u Sumartinu, otok Brač
 • 2006 Ribogojilište “Sardina” d.d., otok Brač
 • 2002 Apartmansko naselje Vis, otok Vis
 • 2002 Sportsko-turistički kompleks tenis centra, Stobreč
 • 2001 Poslovno-stambena zgrada “Bila lipotica”, Trogir
 • 2000 Poslovni objekt “Mer”, Kaštel Sućurac
 • 1997 Trgovačko-poslovni centar “Sv. Nikola”, Makarska
 • 1997 Poslovna građevina “Brodospas” Kopilica, Split
Ugostiteljsko-turistički
 • 2016 Rekonstrukcija postojeće ugostiteljske građevine na predjelu Zvončaca u Splitu
 • 2015 Villa Infinity – Otok Brać
 • 2015 Kuća za odmor – Rino Dragičević – Otok Brač
 • 2014 Hotel “Tovich” Žnjan, Split
 • 2014 Hotel “Kopačina” Donji Humac, otok Brač
 • 2012 Turističko naselje – 17 vila kategorije 5*, recepcije i plažnih objekata, uvala Duboka Garma, Slatine, otok Čiovo
 • 2012 Rekonstrukcija ugostiteljsko-turističkog objekta, hotel Marčić kategorije 4*, Kaštel Štafilić
 • 2011 Caffe-bar i restoran-Prva voda, Split
 • 2011 Galerija Trebotić i aparthotel kategorije 4*, Općina Milna, otok Brač
 • 2009 Razrada projektne dokumentacije za Hotel kategorije 5* na otoku, Solin
 • 2008 Restoran Zvončac, Split
 • 2007 Eko selo Stonska, Sutivan, otok Brač
 • 2006 Rekonstrukcija za vile ex Definis, Sutivan, otok Brač
 • 2005 Apartmansko naselje Splitska, otok Brač
 • 2005 Hotel kategorije 4* “President”,Split
 • 2004 Apartmanski objekt “Landeka”, Supetar, otok Brač
 • 2001 Aparthotel Radoševac, Split
 • 2000 Apartmanski objekti “Mala Bijaka”, Milna, otok Brač
 • 1999 Apartmansko naselje “Alpe Jadran Banka”, Duće
 • 1999 Hotel kategorije 4* “Sv. Križ”, Čiovo
Stambeni
 • 2018 Stambeno građevina na području Lokve, Split
 • 2017 Stambeno poslovna građevina M19-2 na području Žnjan, Split
 • 2016 Stambeno naselje Sutivan, otok Brač
 • 2015 Rekonstrukcija stambene građevine na području Mejam, Split
 • 2015 Stambena građevina u Rooselvetovoj ulici, Split
 • 2014 Stambena zgrada na predjelu Radunice, Split
 • 2013 Stambeni neboder na području Pujanki, Split
 • 2013 Stambeno-poslovni objekt i samostan časnih sestara, Lokve, Split
 • 2012 Stambeni objekt “Mandić” na području Meje, Split
 • 2011 Dva stambena objekta “Jukić” na području Meje, Split
 • 2010 Deset višestambenih zgrada na području Kamen-sjever, Split
 • 2009 Stambeno-poslovni objekt i javna garaža “Ravel”, Split
 • 2008 Dva stambena objekta na području Žnjana,- sjeverno od Bračke ulice, Split
 • 2007 Stambeno-poslovni kompleks “Dal casa” na Brdima, Split
 • 2005 Stambeni objekti, S1-1, S2-2, S2-3, Radoševac, Split
 • 2004 Stambeni objekt “Tabak”, Meje, Split
 • 2002 Dvije stambene građevine u Roosweltovoj ulici na području Firula, Split
 • 2001 Stambeno naselje za stradalinke Domovinskog rata, Solin
 • 2000 4 građevine u stambenom naselju Bazana, Sinj
 • 1998 Stambeno naselje za stradalnike Domovinskog rata, Sinj
 • 1994 Tri višestambene građevine u Mihanovićevoj ulici na Mejama, Split
Javni-društveni
 • 2018 Adaptacija dijela građevine – Prirodoslovna tehnička škola – Split
 • 2017 Izgradnja podzemne javne garaže i uređenja parkovnih i rekreacijskih površina na predjelu Zvončac, Split
 • 2016 Rekonstrukcija građevine Kineziološki fakultet, Split
 • 2016 Gradnja i uređenje andrenalinskog parka u Bolu, Otok Brač
 • 2011 Groblje, Nerežišća, otok Brač
 • 2011 Groblje, Donji Humac, otok Brač
 • 2010 Proširenje zapadne obale gradske luke Split
 • 2008 Društveni dom Dračevica, otok Brač
 • 2008 Montažna dvorana, HNK Mala Scena, Split
 • 2006 Društveni dom “Retond”, Donji Humac, otok Brač
 • 2006 Društveni dom Nerežišća, otok Brač
 • 2006 Groblje, Sutivan, otok Brač
 • 2003 Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja osnovne škole “Mejaši”, Split
 • 2002 Proizvodnja biljnih ljekova “Medimon” na području Kopilice, Split
 • 1999 Centar “Juraj Bonaći”, Sinj
 • 1996 Stanica za tehnički pregled vozila, Trogir
Infrastruktura
 • 2015 Uređenje plaže na predjelu Osejava u Makarskoj – Grad Makarska
 • 2013 Solarna elektrana u Gospodarsko-poslovnoj zoni Balun-Vrpovje, Općina Nerežišća, otok Brač
 • 2013 Solarna elektrana, Pražnice, otok Brač
 • 2012 Proširenje dužobalne šetnice od hotela “Ambasador” do Matejuške, Gradska luka, Split
 • 2012 Športska marina “Arbun”, Gradska luka, Makarska
 • 2010 Proširenje Zapadne obale Gradske luke, Split
 • 2010 Lukobran Gradske luke, Makarska
 • 2008 Prometnice u gospodarskoj zoni “Balun-Vrpovje” Nerežišća, otok Brač
 • 2007 Trajektno pristanište u Gradskoj luci, Makarska
 • 2007 Marina i objekti u ACI marini Palmižana, Pakleni otoci, otok Hvar
 • 2007 Rekonstrukcija i nadogradnja objekta u ACI marini, Split
 • 2006 Dogradnja sportske lučice i marine, Sutivan, otok Brač

IDEJNA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKA RJEŠENJA/STUDIJE

 • 2017 Idejno-urbanističko rješenje izgradnje javne garaže i uređenja prometnih površina na području KBC Firula, Split
 • 2016 Idejno-urbanističko rješenja izgradnje 3 nogometna igrališta i garaže na Poljudu, Split
 • 2016 Idejno-urbanističko rješenje izgradnje garaže na predjelu Soline, Trogir
 • 2013 Idejno urbanističko rješenje turističke zone Planica, Općina Nerežišća, otok Brač
 • 2013 Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Luke nautičkog turizma Smrka, Općina Nerežišća, otok Brač
 • 2013 Idejna rješenja prodajnog centra “Billa”, Križine, Split
 • 2013 Idejno rješenje hotela kategorije 4* unutar zahvata P26, K-14, na području Mejaša, Split
 • 2013 Idejno rješenje doma za starije osobe, stanovanja 55+ i medicinskog centra unutar zahvata P26, K-14, na području Mejaša, Split
 • 2012 Turističko naselje – uvala Duboka Garma, Slatine 2, Globe projekt Slatine, otok Čiovo
 • 2012 Idejno urbanističko rješenje doma za starije i nemoćne osobe, Križna luka, Grad Hvar, otok Hvar
 • 2011 Splitorina – nautički grad,Poljud, Split (autori: N. Bašić, N. Mikulandra)
 • 2011 Idejna urbanistička studija Duilovo resort, (autori: Nemico i Porticus)
 • 2010 Idejna urbanističko-arhitektonska studija parkovno-garažni sklop, uvala Baluni, Split
 • 2010 Idejno urbanističko rješenje stambenog naselja na dijelu područja “Punta” Sumartin, otok Brač
 • 2009 Idejno urbanističko rješenje u uvali Lovrečina, Postira, otok Brač
 • 2009 Idejno rješenje marine 4 sidra u uvali Luke, Tisno
 • 2009 Idejno rješenje javne garaže na Zvončacu, Split
 • 2005 Aparthotel “Milas” T1-16, Makarska
 • 2005 Programska studija za sportski centar “Križine”, Split
 • 1994 Multifunkcionalni kompleks (trgovačko,poslovni i turistički) u trajektnoj luci i na lukobranu Gradske luke, Split

SUDJELOVANJE NA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIM NATJEČAJIMA

 • 2012 Idejno programsko-urbanističko rješenje Gradskog projekta broj 2. Gradska luka – Istočna obala u Splitu (autori; N. Bašić, N. Mikulandra)
 • 2011 Urbanističko-arhitektonski natječaj uređenja kupališta i ugostiteljske građevine, parkšuma Marjan, Split – I nagrada (autori; N. Mikulandra, I. Bakotić)
 • 2009 Urbanističko-arhitektonsko rješenje poslovno-uslužne građevine, Zagorski put (ex Jadrantrans), Split – III nagrada (autori; N. Mikulandra, I. Bakotić)
 • 2009 Idejno urbanističko rješenje područja obuhvata Gradskog projekta broj 7. Duilovo – osvojena jedna od tri jednakovrijedne nagrade (autor; grupa autora; Nemico i Porticus)
 • 2009 Urbanističko-arhitektonski natječaj za Pojedinačni zahvat P 26 – prostor južno, istočno i sjeverno od križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde, Split – I nagrada (autor; grupa autora Nemico i Porticus)
 • 2007 Urbanističko-arhitektonski natječaj ACI marina, Split – I nagrada
 • 2004 Urbanističko-arhitektonski natječaj rekonstrukcije hotela “Elaphusa”, Bol, otok Brač

UNUTARNJE UREĐENJE

 • 2018 Mall of Split – Ofiice shoes, Svijet media, Boss, Replay, Pandora, OTP banka
 • 2017 City Centar One Split – Food Court
 • 2017 Mall of Split – Green caffe, Tisak media, Osoje jeans story, Instar, Shoetique, VBZ, Koko, Transporter Footwear, Luce
 • 2017 City Centar One Split – Ikea, Tepih centar
 • 2016 Uređenje svlačionica – HNK Hajduk š.d.d.
 • 2015 Mall of Split – Ucb & Sisley, Levis, Europa 92, Ovs kids, Senso, Geox,Peg Perego, Bubamara, Igraonoca, Women secret, Caffe congo, Preoteini
 • 2015 Mall of Split – Tenisice, Kopitarna, Koton, Piazzaitalia, Jacj Jones, Gap, Desigual, Wenice kids, Wenice style, Diadema
 • 2015 Mall of Split – LLP Croatia (Mohito, Sinsay, Reserves, House, Crop), SportVision (Kids, Buzz i MB), Teranova
 • 2014 Mall of Split – Heta 1892, Interspar
 • 2014 Dental centar Ružević, Split
 • 2014 City Centar One Split – Alo Alo
 • 2013 Kerver, Moje Cipele, MG-šport, Nižić Šport, Sport Vision, Happening, Optika Anda
 • 2012 Scavolini, Crocs Stores, Coincasa, OVS, Kvadra i Perfecta, Cesarica, Wenice, Show Room – Xxx, Caffe Bar Cukarin
 • 2012 Olimpijski taekwondo centar Gripe, Split
 • 2011 Idexe, Caffe Bar Gloss, Penti, Cineplexx, Butik Ankica, H&M, Show Room – Igraonica, Show Room – Is Deutsche, Show Room – Galerija
 • 2011 Show Room – Mapa 3, Adidas, Office Shoes, Galileo, Mustang, Modiana, Aledona, Peek & Cloppenburg, MAK
 • 2010 Interspar, Trafika Interspar, Humanic, Tisak Media, Smoking, Ribica, Kids Jungle, Caffe Bar Gsm, Dormeo, Conto Bene, Caffe Bar Congo
 • 2010 Roko Cipele, Leonardo, Krona, Varteks (di Caprio – Levi`s), Swarovski, Butik Gracija, 7 Camice, Amadeus Jeans, Takko Fashion, Bobis, Cro Fan Shop
 • 2010 My House, Top Moda, Mjenjačnica Exclusive Change, Cvjećarnica Mirela, Bellissima, Delicije, Šuština Style, Igra Perli, Tintilinić
 • 2001 Laboratorij za pripremu, rekonstrukcija Dalmacija cement “Sv. Juraj”, Kaštel Sućurac
 • 1999 Kavana “Nostradamus”, Split
 • 1997 Fullcontact club “Kaltenberg”, Solin
 • 1996 Ljekarna Skalice, Split
 • 1996 Restoran Kopačina, Donji Humac, otok Brač
 • 1995 Zlatarija “Retoi”, Split
 • 1994 Kozmetički i frizerski salon “Splitska perla” Meje, Split
 • 1994 Videoteka “Rakušić”, Split